شناسه خبر : 13541

اختصاصی چابک آنلاین؛

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش ۳.۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ما بود که ۰.۴۹ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه دی با کاهش ۳.۹۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت های بیمه حکمت صبا ومیهن بود که ۰.۰۲ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با افزایش ۳.۴۱ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پاسارگاد با افزایش ۰.۶۱ درصد شد.

شرکت بیمه رازی امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساند.

در روز جاری از ۲۲ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۱۸ شرکت قرمز پوش و ۳ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای