شناسه خبر : 13264

اختصاصی چابک آنلاین؛

در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه کارآفرین با کاهش ۲.۹۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه حافظ بود که ۰.۰۲ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۴.۸۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما با افزایش ۱.۷۹ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت های بیمه تجارت نو و دی با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن نماد شرکت بیمه سینا با افزایش ۰.۸۱ درصد بوده است. 

در روز جاری از ۲۳ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۷ شرکت قرمز پوش و ۱۶ شرکت سبزپوش بودند.

 

  • رحمان طاهرى کویج

    من ۳۰ درصد دوم فورختم سهام عدالت خودم یک ریال واریز نشده سامانه سعدی چکار کنم لطفا کمک کنید

ارسال نظر

خدمات بیمه ای