شناسه خبر : 13228

اختصاصی چابک آنلاین؛

در چهارمین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ما با کاهش ۳.۴۱ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۴.۹۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه دانا با افزایش ۲.۹۵ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه دی با افزایش ۴.۵ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن نماد شرکت بیمه معلم با افزایش ۰.۲۱ درصد بوده است. 

در روز جاری از ۱۵ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۱ شرکت قرمز پوش و ۱۴ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای