شناسه خبر : 13225

مهدی نمن الحسینی، مدیرکل پذیرش موسسات و دفاتر بیمه‌ای: حدود ۱۵ مورد تقاضای تاسیس شرکت بیمه به بیمه مرکزی واصل شده است. ۳تا۴ مورد از این تقاضاها هم‌اکنون در مرحله طرح و تایید در شورایعالی بیمه‌ای و بقیه موارد در مرحله بررسی برنامه عملیاتی و مدارک معرفی موسسین است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای