شناسه خبر : 13108

اختصاصی چابک آنلاین؛

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد افت شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با کاهش ۲.۹۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه دانا بود که ۰.۱۵ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با کاهش ۴.۸۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه سامان بود که ۰.۰۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه کارآفرین با افزایش ۳ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن نماد شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با افزایش ۰.۳۹ درصد بوده است. 

حجم خرید فروش شرکت های بیمه ملت و سرمد در روز جاری یکسان بود.

در روز جاری از ۱۸ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۱۳ شرکت قرمز پوش و ۳ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای