شناسه خبر : 13098

از حدود ۲۴ میلیون بیمه نامه صادره برای شخص ثالث ، ۴ میلیون بیمه‌نامه برای بدنه اتومبیل صادر شده است که این عدد نشان می‌دهد حدود ۱۵ درصد خودروهای دارای بیمه نامه شخص ثالث پوشش بیمه بدنه دارند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای