شناسه خبر : 13094

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیمه بدنه قایق و موتورلنج‌های صیادی الزامی است و این درحالی‌است که اکثر شناورهای صیادی درگذر زمان فرسوده شده‌اند./ گفته می‌شود که برخی از صیادان از بیمه‌نامه‌های ارزان قیمت، کوتاه مدت و گاه صوری استفاده می‌کنند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای