شناسه خبر : 13071

رئیس بیمه مرکزی گفت:در حال حاضر صنعت بیمه در بانک ها و بازار سرمایه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از خبرنگاران جوان، سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی اظهار کرد: در صنعت بیمه هدف ما ارائه خدمت است زیرا ما قصد داریم در صنعت بیمه عملکردی داشته باشیم تا مردم در آرامش زندگی کنند.

او تصریح کرد:هر شرکت بیمه‌ای باید هرسال حداقل یک محصول بیمه‌ای جدید ارائه دهد.

رئیس بیمه مرکزی بیان کرد:شرکت «بیمه ما» می‌تواند در خصوص بیمه شخص ثالت موثر باشد، بیمه ما در بخش بیمه آتش سوزی و بیمه زندگی توانسته موثر باشد.

سلیمانی بیان کرد: از تمام شرکت‌های بیمه‌ای می خواهم که به فکر طرح‌های جدید باشد زیرا صنعت بیمه زمانی زنده خواهد ماند نوآوری داشته باشد.

او تصریح کرد: ما به دنبال افزایش ارتباط بین بانک، بیمه و بازار سرمایه هستیم.

رئیس بیمه مرکزی بیان کرد:در حال حاضرصنعت بیمه در بانک ها و بازار سرمایه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده است.

سلیمانی گفت:صنعت بیمه به کمک بازار سرمایه آمده است،زیرا مطمئن هستیم که بازار سرمایه می‌تواند سود خوبی داشته باشد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای