شناسه خبر : 13023

اختصاصی چابک آنلاین؛

دکتر کامبیز پیکارجو در گفتگو با چابک آنلاین: تا وقتی برنامه میان و بلند مدت منسجم برای فرهنگ بیمه نداشته باشیم نمی‌توان حق بیمه را دقیق محاسبه کرد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای