شناسه خبر : 13007

امکان پرداخت اینترنتی از طریق شناسه واریز در سایت تخصصی عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه کارآفرین فراهم شده است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه کارآفرین، جهت رفاه و ارائه خدمات هرچه بهتر به بیمه گذاران، شرکت بیمه کارآفرین در سایت تخصصی بیمه عمر و سرمایه گذاری امکانی با عنوان پرداخت از طریق شناسه واریز را فراهم کرده است.

بیمه گذاران می توانند با استفاده از روش فوق امکان پرداخت حق بیمه با شناسه مربوط به هر بیمه نامه با پیش کد2، واریز به اندوخته با پیش کد 4، وام با پیش کد 5 را داشته باشند.

فرآیند اجرایی بدین صورت است که پس از ورود شناسه توسط متقاضی، صحت وجود آن در سیستم فنی شرکت کنترل می شود و در صورت معتبر بودن با اتصال به درگاه پرداخت بانک، امکان واریز فراهم می شود.

با استفاده از این روش، واریز به حساب بیمه عمر به شماره 862002009 انجام می شود و پس از خواندن صورتحساب بانک و شناسایی آن برای شناسایی با پیش کد 2 رسید حق بیمه به صورت خودکار در سیستم ثبت می شود.

در خصوص اقساط وام در صورت واریز وجه قسط، رسید تسویه در سسیتم ثبت می شود و در صورت واریز با پیش کد مربوط به تعدیل اندوخته (کد4) الحاقیه تعدیل اندوخته را نیز سیستم به صورت خودکار ثبت می کند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای