شناسه خبر : 12938

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار تهران بیان کرد: مرغداران تحت پوشش بیمه‌ای صندوق بیمه کشاورزی قراردارند و شرکت‌های بیمه‌ای بازرگانی تاکنون به عرصه بیمه مرغداران ورود نکرده‌اند.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، "ناصر نبی پور" در گفت‌وگو با چابک آنلاین، گفت: تنها بیمه نامه ای که مرغداران استفاده می کنند بیمه صندوق کشاورزی است که دلیل اصلی آن پرداخت 80 درصد حق بیمه توسط دولت است و اگر این پوشش بیمه ای  با سازمان های دیگر باشد دولت هیچ مبلغی نمی پردازد.

وی با بیان اینکه با اجرایی شدن روش جدید بیمه در سالجاری، مبلغ پرداختی بابت خسارت به مرغداران تاحدودی جوابگوی نیازهای آنان است ، افزود:حق بیمه از مبلغ 24 هزار تومان در سال قبل  به مبلغ 36 هزارتومان در سالجاری افزایش یافت که ازاین میزان 80 درصد را دولت و مابقی را مرغدار می پردازد.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار تهران اظهار کرد: فقط معدوم سازی کانون های بیماری تحت پوشش بیمه قرار می گیرد یعنی کانون هایی را که دامپزشکی اجازه معدوم سازی آنها را صادر کند.

نبی پور اذعان داشت که هیچ کدام از شرکت های بیمه ای تاکنون در زمینه بیمه مرغداری ها جلو نیامده اند و بااینکه مذاکرات بسیاری از طرف اتحادیه با شرکت های بیمه ای داشته ایم ولی هیچکدام از شرکت ها به دلیل ریسک پذیری بالایی که این حوزه دارد به این حوزه ورود نکرده اند.

وی تصریح کرد: درحال حاضر مرغداران در زمینه تلفات روزشمار و تلفات بیماریهایی که اجازه معدوم سازی ندارند نیاز به پوشش بیمه ای دارند که این بخش ها توسط دولت پوشش داده نمی شود.

 اتحادیه مرغ تخم گذار تهران دارای  1800 عضو  است‌.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای