شناسه خبر : 12774

اختصاصی چابک آنلاین؛

افزایش سرمایه شرکت بیمه تجارت نو ازمبلغ ۱۵۷میلیارد تومان به مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان در جلسه هیات مدیره این شرکت به تصویب رسید.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، این افزایش سرمایه در دو مرحله در مدت 2 سال از محل اندوخته سرمایه ای و سود انباشته انجام خواهد شد.

در حال حاضر34 درصد سهام شرکت بیمه تجارت نو در اختیار بانک تجارت و کارکنان، 20 درصد در اختیار گروه گسترش نفت و گاز پارسیان ، 20 درصد در اختیار شرکت سرمایه گذاری ایرانیان ، 10 درصددر اختیار پست بانک ایران، 10 درصد در اختیارشرکت بین المللی عمران رضوی و 6 درصد در اختیارشرکت موسسه صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان پست بانک  است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای