شناسه خبر : 12684

اختصاصی چابک آنلاین؛

"معصوم ضمیری" مدیرعامل شرکت بیمه پاسارگاد در گفت و گو با چابک آنلاین: شرکت‌های بیمه‌ای بزرگ در دنیا برای هر بیمه‌گذاری بیمه‌نامه خاص متناسب با آن تعریف نمی‌کنند بلکه در هر بیمه‌نامه مشترک موجود، جزئیاتی را مربوط به هر مشتری به صورت جداگانه تعریف می‌شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای