شناسه خبر : 12682

اختصاصی چابک آنلاین؛

دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران، تاکید کرده است که الکترونیکی شدن صدور بیمه نامه درصنعت بیمه، به معنای مهیا کردن سازوکار حذف نمایندگان شرکت‌های بیمه‌ای نیست.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، سیدمحمد کریمی، در مراسم رونمایی از نرم افزار عکسبرداری ویسمن و فروش آنلاین بیمه های زندگی در شرکت بیمه کارآفرین،با پیشرو خواندن شرکت بیمه کارآفرین در زمینه بیمه های زندگی، گفت: این شرکت بیمه ای ساز و کار خوبی را دراین زمینه آماده کرده است.

کریمی، با اشاره به رشد چشمگیر سهم بیمه های زندگی در سایر کشورهای دنیا، بیان کرد: درحال حاضر شرایط پیشرفت درصنعت بیمه فراهم بوده  وصدور مجوزها هم در صنعت بیمه  ازسرعت خوبی برخوردار است.

وی، یادآورشدکه الکترونیکی شدن صنعت بیمه سبب تقویت شبکه فروش می شود.

دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران، به اقدامات انجام شده در صنعت بیمه اشاره کرد و افزود: سندیکای بیمه گران ایران در زمینه تهیه دستورالعمل برگزاری مناقصه های بیمه گذاران بزرگ به شدت کارکرده و درآینده ای  نزدیک این موضوع جنبه اجرایی پیدا خواهد کرد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای