شناسه خبر : 12649

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سطح یک توانگری مالی بیمه امید در سال ۱۳۹۹ را تایید کرد.

به گزارش چابک آنلاین، سطح یک توانگری مالی بیمه امید در سال ۱۳۹۹ با نسبت 117 درصد تایید شد.

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده 6 آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه (شماره 69) و براساس صورت های مالی سال۱۳۹۸، سطح یک توانگری مالی سال ۱۳۹۹ شرکت بیمه امید را مورد تاییدقرار داده است.

شرکت بیمه امید از ابتدای اجرایی شدن آئین نامه شماره 69 همواره دارای سطح یک توانگری مالی بوده است و این امر بیانگر التزام مدیران و کارکنان این شرکت به اصول مشتری مداری، اصول بیمه ای و ... بوده،که این موضوع نشان دهنده توانائی های مالی این شرکت در عمل به تعهدات حال و آتی خود در سریعترین زمان ممکن است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای