شناسه خبر : 12645

اختصاصی چابک آنلاین؛

در دومین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه البرز با کاهش ۴.۹۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ملت بود که ۱.۲۹ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه دی با کاهش ۳.۲۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه حافظ بود که ۰.۰۶ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه کارآفرین با افزایش ۲.۹۹ درصداختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه آرمان بود که ۱.۷۹ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۲ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۲۰ شرکت قرمز پوش و ۲ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای