شناسه خبر : 12581

در مجمع عمومی فوق العاده بیمه نوین، افزایش سرمایه این شرکت طی دو مرحله تصویب شد.

به گزارش چابک آنلاین، مرحله اول این افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و در مرحله دوم از محل سود انباشته و مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران محقق خواهد شد.

در این ویدئو حمیدرضا شماخی؛ مدیر سرمایه‌گذاری و امور سهام بیمه نوین، توضیحات بیشتری درباره مراحل و نحوه اجرای این افزایش سرمایه برای سهامداران این شرکت ارائه داده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای