شناسه خبر : 12380

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیر عامل اتحادیه مرکزی تعاونی‌های کشاورزی ماهیان سردآبی کشور بیان کرد: هیچ شرکت بیمه بازرگانی در زمینه ماهیان سردآبی فعال نیست و آبزی پرواران از عملکرد صندوق بیمه کشاورزی هم در صنف متبوع خود رضایتی ندارند.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "آرش نبی زاده" درگفت و گو با چابک آنلاین،گفت: ازکل بخش ماهیان سرد آبی تنها یک درصد بیمه هستند که آنها هم از نوع خدمات ناراضی هستند.

وی افزود:با تعدادی از شرکت های بیمه ای از جمله دانا، معلم و حتی ایران کار کرده ایم اما در سال دوم حق بیمه  افزایش زیادی یافت که مزرعه داران هم  نپذیرفتند .

وی خاطر نشان کرد که، رایزنی های بسیاری با دولت انجام شده  و قرار براین شده که از اول مهرماه سالجاری تمامی محصولات کشاورزی در بخش سردابی بیمه اجباری شوند و دیگر هیچ آبزی پروری نمی تواند ماهی را بدون بیمه جابه جا کند.

نبی زاده توضیح داد: در گذشته بیشتر اشخاصی که کارگاههای با ریسک بالا داشتند، کارگاه خود را بیمه می کردند اما با قانون جدید همه بیمه می شوند که در اینصورت برای دولت هم به صرفه خواهد بود و می تواند از حق بیمه ها هزینه خسارت ها را بپردازد.

وی بیان کرد: براساس آیین نامه جدید، بیماریها و گرمازدگی، سیل، طوفان، صاعقه و رانش زمین در گروه یک خطر قراردارند و 70 درصد حق بیمه را دولت  و 30 درصد را آبزی پرور می پردازد اما برخی از خسارتها را اگر خود آبزی پرور یه صورت خاص درخواست کند می تواند بگیرد که 50 درصد حق بیمه را دولت و 50 درصد را آبزی پرور می پردازد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای