شناسه خبر : 12249

اختصاصی چابک آنلاین؛

در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد افزایش شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با کاهش ۳.۳۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ما بود که ۰.۰۵ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه کوثر با کاهش ۴.۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه حکمت صبا  بود که ۱.۹۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۴.۹۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه البرز با افزایش ۴.۱۷ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه نوین با افزایش ۳.۸۱ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه معلم با افزایش ۰.۰۵ درصد بوده است.

در روز جاری از ۱۹ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۵ شرکت قرمز پوش و ۱۴ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای