شناسه خبر : 12165

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

سرپرست شرکت بیمه میهن،تایید کرد که رضا مصطفوی، مدیرکل توسعه مدیریت ریسک بیمه مرکزی به عنوان گزینه جدید مدیریت عاملی بیمه میهن معرفی شده است.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، عبداله رحیم لوی بنیس در گفت و گو با چابک آنلاین،اظهار امیدواری کرد که شرکت بیمه میهن با حضور مصطفوی به ساحل آرامش برسد.

وی، درعین حال،تایید کردکه بیمه مرکزی صلاحیت وی را برای مدیریت عاملی شرکت بیمه میهن رد کرده است و افزود: بیمه مرکزی سوابق او را کافی ندانسته است.

هیات مدیره شرکت بیمه میهن 23 اردیبهشت ماه سالجاری عبداله رحیم لوی بنیس را به عنوان سرپرست این شرکت انتخاب و به عنوان گزینه مدیریت عاملی به بیمه مرکزی معرفی کرد.

پیش از آن، داریوش محمدی، سکان هدایت بیمه میهن را برعهده داشت اما  پس از 15 ماه این شرکت را به مقصد ایران معین ترک کرد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای