شناسه خبر : 10478

داریوش محمدی، مدیر عامل شرکت بیمه میهن پس از ۱۵ ماه از این شرکت جدا شد و به شرکت بیمه ایران معین پیوست.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، داریوش محمدی هم اکنون به نمایندگی از شرکت مدیریت اقامتی مهرسیاحت سبا عضو هیات مدیره بیمه ایران معین است.

در دیماه سالجاری و تنها پس از گذشت ۷ ماه حمیدرضا کاوه از سمت مدیریت عاملی  خود در شرکت بیمه ایران معین برکنار و حسن اسلامی پناه سرپرست این شرکت بیمه ای شد.

از زمان برکناری کاوه از مدیریت عاملی شرکت بیمه ایران معین  نام افراد مختلفی برای مدیریت عاملی این شرکت بیمه ای مطرح شده که محمد زاهد نیا و عباسعلی فراشیانی از جمله این افراد بودند. دست آخر داریوش محمدی از بیمه میهن جدا و به ایران معین پیوست و به همه گمانه زنی ها پیرامون مدیریت افراد مختلف  بر این شرکت پایان داد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای