شناسه خبر : 11891

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

در چهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد افزایش چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه حافظ با کاهش ۰.۲۵ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۴.۹۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما با افزایش ۴.۵۵ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه میهن با افزایش ۴.۹۹ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه آرمان با افزایش ۰.۱۱ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱ شرکت قرمز پوش و ۲۳ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای