شناسه خبر : 11853

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

در دومین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۳.۹۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه البرز بود که ۲.۴۷ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه معلم با کاهش ۴.۸۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه حافظ بود که ۰.۹۳ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۴.۹۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما با افزایش ۰.۸۶ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه اتکایی امین با افزایش ۴.۹۹ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه آرمان با افزایش ۰.۳۳ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۰ شرکت قرمز پوش و ۱۴ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای