شناسه خبر : 11724

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش ۱.۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه البرز بود که ۰.۶۳ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما با افزایش ۳.۲۱ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت های بیمه پاسارگاد و کوثر با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه کارآفرین با افزایش ۰.۰۴ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۰ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۲ شرکت قرمز پوش و ۱۸ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای