شناسه خبر : 11708

بیش از یک میلیون پناهجوی قانونی و ۲ میلیون پناهجوی غیرقانونی در ایران از بیمه خدمات درمانی بهره‌مند هستند که این مساله ایران را پیشتاز ارائه کمک‌ هزینه درمانی به پناهجویان ساخته است.

به گزارش چابک آنلاین، جمهوری اسلامی ایران یکی از معدود کشورهایی است که بیمه درمانی جامعی را برای مهاجران همچون شهروندان خود فراهم کرده است.

تارنمای کمیساریای عالی پناهندگان به نقل از ایوو فریسن نماینده این کمیساریا در ایران نوشت که با ستایش از این ابتکار عمل دولت ایران، از جامعه جهانی خواست تا تعهدات مداوم دولت در جهت افزایش دسترسی پناهندگان به خدمات درمانی مقرون به صرفه و سایر خدمات اساسی را به رسمیت بشناسند.

وی گفت: نه تنها دولت و همچنین جوامع ایرانی به مدت چهار دهه میزبان جمعیت بزرگ پناهنده بوده‌اند، بلکه ایران همچنان با کمیساریای عالی پناهندگان برای سرمایه گذاری و تقویت سیاست‌های مترقی خود در رابطه با پناهندگان، زیر چتر استراتژی راه حل‌های منطقه‌ای برای پناهندگان افغان همکاری می‌کند.

نماینده کمیساریای عالی پناهندگان در ایران از جامعه جهانی خواست تا برای گسترش بیشتر خدمات به پناهجویان، حمایت ثابت خود را بر اساس تاییدیه دسامبر ۲۰۱۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه دهند.

بر اساس گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، حدود یک میلیون مهاجر نام نویسی شده افغانستانی در ایران زندگی می کنند.

حدود دو میلیون آواره افغان نیز به صورت غیرقانونی و بدون مدارک هویتی در ایران زندگی می کنند.

با این وجود، تحصیل مهاجران افغان‌ اعم از قانونی و غیرقانونی در ایران رایگان است و آن‌ها از خدمات درمانی و بهداشتی بدون تبعیض بهره‌مند هستند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای