شناسه خبر : 11688

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

در چهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با کاهش ۳.۴۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه دانا بود که ۱.۳۲ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه تعاون با کاهش ۲.۹۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه نوین بود که ۰.۰۹ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۴.۹۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما با افزایش ۴.۵۹ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت های بیمه پاسارگادوکوثر با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه کارآفرین با افزایش ۰.۰۵ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۲ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۴ شرکت قرمز پوش و ۱۸ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای