شناسه خبر : 11641

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

در دومین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه کوثر با کاهش ۳.۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه اتکایی امین بود که ۲.۳۲ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ملت با افزایش ۰.۵۳ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت های بیمه کارآفرین و دی با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه آرمان با افزایش ۰.۱۹ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۲ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۴ شرکت قرمز پوش و  ۱۸ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای