شناسه خبر : 11611

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه تعاون با کاهش ۳.۰۷درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه سرمد بود که ۰.۰۷ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۴.۹۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه آسیا با افزایش ۰.۷۵ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه پاسارگاد با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه آرمان با افزایش ۰.۳۹ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۴ شرکت قرمز پوش و  ۱۹ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای