شناسه خبر : 11573

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد افزایش چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه کوثربا کاهش ۲.۸۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه حافظ بود که ۲.۳۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت های بیمه آسیا و ما با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه البرز با افزایش ۳.۷۹ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت های بیمه نوین و دی با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه کارآفرین با افزایش ۰.۰۴ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۳ شرکت قرمز پوش و  ۲۰ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای