شناسه خبر : 11546

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

در چهارمین روز کاری هفته، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار بورس و فرابورس تهران بودیم.

چابک آنلاین، رژین میدانی، بیشترین رشد شاخص سهام بانک ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد پست بانک با افزایش 4.42 درصد تعلق گرفت و کمترین رشد نیز از آن نماد بانک سینا با افزایش 0.38 درصد شد.

بیشترین ریز شاخص سهام بانک ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک کارآفرین با کاهش 4.15 درصد و کمترین ریزش شاخص سهام به نماد بانک خاورمیانه با کاهش 2.07 درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد شاخص سهام بانک ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد بانک دی با افزایش 3.29 درصد رسید و کمترین رشد شاخص نیز به نماد بانک قرض الحسنه رسالت با افزایش 0.02 درصد تعلق داشت.

تنها ریزش شاخص سهام بانک ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد موسسه اعتباری ملل با کاهش 4.86 درصد رسید.

در روز جاری از میان 19 بانک و موسسه اعتباری فعال در بازار سرمایه، نماد 8 بانک و موسسه اعتباری به رنگ قرمز درآمد و نماد 11 بانک سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای