شناسه خبر : 11545

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

در چهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد افزایش شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با کاهش ۲.۶۳ درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه کوثربا کاهش ۳.۷۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه تعاون بود که ۰.۲ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۴.۳۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما با افزایش ۳.۰۵ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه نوین با افزایش ۴.۹۴ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه اتکایی امین با افزایش ۰.۰۱ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۱ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۴ شرکت قرمز پوش و  ۱۷ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای