شناسه خبر : 11466

شرکت بیمه کارآفرین، در راستای مشتری مداری و ارائه خدمات بهتر به بیمه‌گذاران خود، قراردادی را با شرکت ویسمن منعقد کرده است. براساس این قرارداد عکسبرداری کارشناسی بازدید اولیه صدور بیمه بدنه اتومبیل از این پس توسط نرم افزار ویسمن صورت می گیرد.

به گزارش چابک آنلاین، کارشناسان اتومبیل از این پس می بایست تصاویر مربوط به بازدید اولیه صدور بیمه بدنه را با این سیستم تهیه نمایند.

در فاز نخست از تاریخ 01/03/1399 به مدت 15 روز کلیه بازدیدهای مربوط به بیمه بدنه (صدور و الحاقیه) که توسط همکاران شعب انجام می پذیرد، توسط این نرم افزار انجام خواهد گرفت. در فاز دوم از تاریخ 17/03/1399 کل بازدیدهای نمایندگان و شعب توسط نرم افزار مذکور انجام می شود و در فاز سوم اجرای این طرح، استفاده از نرم افزار در اختیار بیمه گذاران قرار خواهد گرفت.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای