شناسه خبر : 11420

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

سود خالص شرکت سرمایه گذاری آتیه پارسیس پارس با افزایش ۱۰ میلیارد تومانی درسال ۹۸ نسبت به سال قبل، به رقم ۴۴۵ میلیارد ریال رسید.

به گزارش چابک آنلاین، سود خالص این شرکت سرمایه گذاری درسال 97 حدود 342 میلیارد ریال بوده است.

60 درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری آتیه پارسیس پارس، ازآن شرکت بیمه پارسیان است.

از محمود رضا رفیعی کشتلی، هادی  اویار حسین واحمد جعفری قزل حصار به عنوان اعضای  هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری آتیه پارسیس پارس یاد می شود.

محمدمرادی،هم به عنوان فرد خارج ازهیات مدیره، مدیریت عاملی شرکت سرمایه گذاری آتیه پارسیس پارس را عهده دار است.

هادی اویار حسین درحال حاضر، نایب رئیس موظف هیات مدیره و مدیریت عاملی شرکت بیمه پارسیان را برعهده دارد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای