شناسه خبر : 11279

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

 چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه  پارسیان با کاهش 4.20درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه دانا بود که 0.57 درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه معلم کاهش 4.14 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه سرمد بود که 0.07 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش 5 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ملت  با افزایش 1.69 درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه میهن با افزایش 4.99 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه آرمان  با افزایش 0.06درصد بوده است.

در روز جاری از 25 شرکت فعال در بورس و فرابورس 14 شرکت قرمز پوش و11 شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای