شناسه خبر : 11207

مدیرعامل شرکت بیمه تجارت نو بیان کرد: صنعت بیمه در زمینه تکنولوژی ضعیف عمل کرده وبرای رشد تکنولوژی نیاز است که بر این استراتژی ایستادگی شود و اولین نیازاین ایستادگی ثبات در مدیریت است که درچند سال اخیر حجم عظیمی از تغییرات در ترکیب هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های بیمه‌ای وجود داشته است.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، نیمانوراللهی در گفت و گو با چابک آنلاین گفت: شیوع ویروس کرونا در کشور، این را به صنعت بیمه نشان داد که فروش سنتی بیمه نامه  نه تنها به عنوان یک مزیت نیست حتی می تواند به عنوان یک مشکل شناخته شود زیرا روش و فرآیند سنتی فروش،  یکی از مشکلات جدی صنعت بیمه است.

وی با تاکید براین نکته که این مشکل با ظرفیت خود فروشندگان سنتی قابل حل است، گفت: فروش دیجیتالی به معنای حذف شبکه فروش سنتی نیست بلکه می توان با استفاده از ظرفیت شبکه فروش و ابزارسازی در شرکت های بیمه ای این مشکل را برطرف کرد.

مدیرعامل شرکت بیمه تجارت نو ادامه داد: در دوران شیوع ویروس کرونا ضعف شرکت های بیمه ای در زمینه تکنولوژی خیلی جدی نشان داده شد که مقصر این موضوع یک مدیرعامل یا هیئت مدیره نیست.

نوراللهی تصریح کرد: حوزه تکنولوژی یکی از موضوعاتی است که نیاز به پرداخته شدن، هزینه کردن و ایستادگی بر این استراتژی دارد که اولین نیاز این ایستادگی ثبات در مدیریت است که دریکی، دوسال اخیر حجم عظیمی از تغییرات در ترکیب هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت های بیمه ای وجود داشت که منجر به جاماندن شرکت های بیمه ای از بخش ثبات در استراتژی شده است.

وی با بیان این موضوع که عمرکوتاه مدیریت در تمامی صنایع وجود دارد و مختص به صنعت بیمه نیست، افزود: هر مدیری بعد از انتصاب باید استراتژی های شرکت را اگر تعریف شده باشد اجرایی کند و اگرتعریف نشده، استراتژی های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت تعریف کند و بر مبنای آن حرکت کند.

مدیرعامل شرکت بیمه تجارت نو عنوان کرد: با تغییرات هیئت مدیره و مدیران عامل این اهداف فراموش شده  یا نادیده گرفته می شود و یا با تغییر نگاه و زاویه دید افراد، شرکت ها به روزمرگی می رسند.

نوراللهی اظهارکرد: درچند شرکت بیمه ای که ثبات مدیریتی چندین ساله داشته اند اتفاقات خوب و قابل تحسینی افتاده که در نتیجه انتخاب یک استراتژی و ایستادگی روی آن بوده که این نتیجه خوب اتفاقی نیست و حاصل یک برنامه ریزی بلند مدت است .

وی ادامه داد: در حال حاضر هر دو نوع مدیریت در صنعت بیمه وجود دارد و آن شرکتی که ثبات مدیریتی دارد به نتایج قابل تحسینی دست یافته و از آن طرف هم شرکت های خصولتی و یا دولتی را می بینیم که یک روز کاهش پرتفوی و روزی دیگر افزایش پرتفوی جزئی از استراتژی آنها است که  مشخص است یک استراتژی دراین میان گم شده است و هزینه این دوباره کاریها بالا می رود که ضرر آن به کل اقتصاد کشور می رسد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای