شناسه خبر : 11179

اختصاصی چابک‌آنلاین

رئیس اتحادیه صنف سنگبر و سنگ‌تراش تهران اظهارکرد که شرکت‌های بیمه‌ای حاضر به تحت پوشش قرار دادن صنف متبوع وی برای بیمه تکمیل درمان نیستند.!

چابک‌آنلاین، زهرا نامداری، مهدی ملک‌زاده در گفت‌وگو با چابک‌آنلاین با بیان اینکه "تا کنون دو مرتبه برای اعضای اتحادیه صنف سنگبر و سنگ‌تراش تهران بیمه تکمیل درمان تهیه کرده‌اند ، گفت: شرکت‌های بیمه‌ای می‌گویند میانگین سنی این صنف بالا است و حاضر به بستن قرارداد بیمه تکمیل درمان نیستند."

به گفته وی، اعضای صنف متبوع وی بسیار کم از بیمه نامه هایی مانند مسئولیت و حوادث استفاده می کنند.

ملک‌زاده با اشاره به خدمات نامطلوب بیمه تامین اجتماعی، بیان کرد: در بسیاری از کشورها افراد از بدو تولد تحت پوشش بیمه درمانی هستند و به همین دلیل و پیشگیری هایی که اتفاق می افتد هزینه های درمانی آینده آنها کاهش می یابد.

وی افزود: در حال حاضر قشر کارگر جامعه توان پرداخت هزینه های درمان را ندارند و به دلیل به تاخیر انداختن اقدامات درمانی در آینده مشکلات درمانی دیگری برای آنها به وجود می آید.

رئیس اتحادیه صنف سنگبر و سنگ‌تراش تهران مشاغل بسیاری را با صنعت ساخت و ساز کشور درگیر دانست و ادامه داد: به دلیل رکود بازار مسکن و ساخت و ساز صنف سنگبر و سنگ تراش نیز تحت تاثیر قرار گرفته است.

به گفته ملک‌زاده در حال حاضر حدود 2000 سنگ فروش در تهران مشغول به فعالیت هستند.

در حال حاضر ۳۲ شرکت بیمه ای در بخش بیمه های بازرگانی کشور مشغول به فعالیت هستند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای