شناسه خبر : 11170

براساس آخرین آمار سازمان تأمین اجتماعی تا پایان پاییز سال ۱۳۹۸، ۴۴ میلیون و ۱۳۷ هزار و ۵۷۳ نفر تحت پوشش این سازمان قرار گرفتند.

به گزارش چابک آنلاین، براساس گزارش منتشر شده از جانب مدیریت آمار و اطلاعات و محاسبات این سازمان شمار بیمه‌شدگان اصلی تحت پوشش تأمین اجتماعی تا پایان ۹ ماه منتهی به آذر سال گذشته به ۱۴ میلیون و ۴۳۰ هزار و ۳۸۵ نفر رسیده است.

همچنین تعداد بیمه‌شدگان تبعی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، ۲۲ میلیون و ۸۷۷ هزار و ۳۸ نفر در این مدت اعلام شده است. در مجموع بیمه‌شدگان اصلی و تبعی این سازمان ۳۷ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۴۲۳ نفر است.

برهمین اساس تعداد مستمری‌بگیران اصلی سازمان تأمین اجتماعی در پایان پاییز سال گذشته ۳ میلیون و ۹۰۸ هزار و ۹۷۶ نفر و تعداد مستمری‌بگیران تبعی نیز به ۲ میلیون و ۹۲۱ هزار و ۱۷۴ نفر رسیده است. در مجموع مستمری‌بگیران اصلی و تبعی این سازمان ۶ میلیون و ۸۳۰ هزار و ۱۵۰ نفر برآورد شده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای