شناسه خبر : 11131

در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش ۴.۸۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پارسیان بود که ۲.۶۲ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با کاهش ۴.۶۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه معلم بود که ۰.۴۶ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه پاسارگاد با افزایش ۵ درصد بوده است وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه کارآفرین با افزایش ۰.۳۴ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۴ شرکت قرمز پوش و ۱۰ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای