شناسه خبر : 11106

سایت ثبت نام رانندگان بازمانده و جدیدالورود بابت بیمه تکمیلی درمان رانندگان بخش کالا به همراه همسر و فرزندان آنها از تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه آغاز و تا پایان اردیبهشت ماه ادامه دارد.

به گزارش چابک‌آنلاین، غلامحسین دغاغله مدیرکل دفتر حمل و نقل کالا با بیان این مطلب اظهار داشت : با پیگیریهای به عمل آمده و طبق توافق‌های صورت گرفته میان نمایندگان صنوف کارگری و کارفرمائی بخش حمل و نقل و شرکت بیمه گر ، مقررشد سایت ثبت نام از تاریخ 20 / 2/ 99 لغایت 30 / 2/ 99  جهت ثبت نام رانندگان بازمانده و جدیدالورود( به همراه همسر و فرزندان آنها ) بازگشایی شود.

مدیر کل دفتر حمل ونقل کالا اظهار داشت: با توجه به گزارش دریافتی از سایت ثبت نام بیمه تکمیلی رانندگان تاکنون تعداد 398 هزار نفر از رانندگان به همراه افراد تحت تکفلشان جمعاً به تعداد 909 هزار و850 نفر تحت پوشش بیمه تکمیلی رانندگان قرار گرفته اند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای