شناسه خبر : 11002

به مناسبت روز معلم و در جهت حمایت از مدیریت سبز برای اولین بار در صنعت بیمه، مدیریت آموزش بیمه ملت اقدام به ارزیابی اثربخشی کلاس‌های آموزشی به صورت الکترونیک کرد.

به گزارش چابک‌آنلاین، مدیریت آموزش در راستای پیشبرد مسئولیت اجتماعی ، با پیوستن به مدیریت سبز و به منظور کمک به حفظ محیط زیست با کاهش مصرف کاغذ و با عنایت به امکانات سامانه جامع آموزش، برای ارزیابی اثربخشی کلاسها به صورت الکترونیک، اولین گام برای رسیدن به تعهد مسئولیت اجتماعی سازمان را برداشته است.

مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها از مفاهیمی است که طی چند سال اخیر برآن تاکید فراوان شده است.بیمه ملت نیز در راستای طرح مدیریت سبز، همواره سعی کرده این مسئولیت را از کوچکترین کارها از خود شروع کند.

لازم به یادآوری است که حتی ساده‌ترین کارها می‌تواند تاثیر بسزایی در صرفه‌جویی و استفاده بهینه از منابع داشته باشد.

با پیوستن به مدیریت سبز ، سهامدار امروز و فردایی بهتر باشیم.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای