شناسه خبر : 10989

اختصاصی چابک‌آنلاین

گزارش‌ها نشان می‌دهد که شرکت یاری رسان پارسیان در بررسی اسناد پاراکلینیکی سال ۹۸ خود، مبلغ ۲۲.۰۸۸ میلیون ریال خسارت ساختگی و جعلی کشف کرده است که ۰.۱ درصد نسبت به سال ۹۷ کمتر بوده است.

چابک‌آنلاین، زهرا نامداری، براساس این گزارش مبلغ خسارت های جعلی و ساختگی کشف شده شرکت یاری رسان پارسیان در سال 97، رقم 22.110 میلیون ریال بوده است.

50 درصد سهام شرکت یاری رسان پارسیان در اختیار صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز و 49.5 درصد از سهام شرکت این شرکت در اختیار شرکت بیمه پارسیان است.

همچنین شرکت یاری رسان پارسیان در حوزه مدیریت خدمات درمانی طرف‌های قرارداد، انجام امور بازرگانی، سرمایه گذاری، خرید سهام سایر شرکت ها و موسسات عمومی فعالیت می کند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای