شناسه خبر : 10970

گزارش‌ها حاکی از آن است که سود انباشته شرکت بیمه سینا در سال مالی منتهی به اسفند ۹۸ به رقم ۲۰۵.۷۹۶ میلیون ریال رسیده است و بر این اساس این شرکت بیمه‌ای از زیان انباشته‌ای که در مدت مشابه سال قبل، رقم ۶۶۸.۶۳۷ میلیون ریال بود، خارج شده است.

چابک‌آنلاین، زهرا نامداری، صورت‌های مالی یکساله منتهی به سال ۹۸ شرکت بیمه سینا نشان می‌دهد که این شرکت ۶۱ درصد رشد حق بیمه صادره نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

البته این موارد تنها آمار مثبت شرکت بیمه سینا در صورت‌های مالی یکساله منتهی به سال ۹۸ نیست، چرا این شرکت با کسب رقم 910.750 میلیون ریال سود خالص، رشدی چشمگیر داشت و از زیان خالص مدت مشابه سال قبل که مبلغ 364.011 میلیون ریال بود عبور کرده است.

همچنین سود عملیاتی شرکت بیمه سینا در صورت‌های مالی یکساله منتهی به سال ۹۸ به رقم 800.628 میلیون ریال رسیده است و از زیان عملیاتی مدت مشابه سال قبل که مبلغ 392.954 میلیون ریال بوده خارج شده است.

به نظر می‌رسد که با سکانداری رضا جعفری در بیمه سینا سهامداران این شرکت بیمه‌ای نیز به سودهی خوبی رسیده باشند، زیرا سود خالص هر سهم این شرکت بیمه‌ای در سال مالی منتهی به اسفند 98 به رقم 607 ریال رسیده است.

گزارشات نشان می‌دهد که قیمت سهام این شرکت بیمه‌ای در یکسال گذشته از رشد خوبی برخوردار بوده است، چراکه قیمت سهام این شرکت از آخرین روز معاملاتی سال 97 که رقم 1.337 ریال بود به عدد 6.368 ریال در آخرین روز معاملاتی سال 98 رسیده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای