شناسه خبر : 10964

معاون پشتیبانی و امور اقتصادی شرکت بیمه نوین اظهار کرد که با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور، مراجعه مردم به مراکز درمانی، بیمارستان‌ها و مطب پزشکان کاهش داشته است.

چابک‌آنلاین، زهرا نامداری، "آرام رشیدی" در گفت‌وگو با چابک‌آنلاین، در پاسخ به این پرسش که "با توجه شیوع ویروس کرونا در کشور و مراجعه کمتر مردم به مراکز درمانی، آیا این احتمال وجود دارد که پس از رفع شرایط موجود و هجوم مردم به مراکز درمانی هزینه‌های شرکت‌های بیمه‌ای افزایش یابد؟"، گفت: تصور این اتفاق را تا پایان سال ندارم.

وی، معتقد است که، ترس مضاعفی که مردم از طولانی شدن وجود ویروس کرونا دارند مانع از مراجعه آنها به مراکز درمانی حتی برای یک سرماخوردگی ساده می شود.

معاون پشتیبانی وامور اقتصادی شرکت بیمه نوین،گفت که"هزینه خسارت شرکت های بیمه ای پس از فروکش کردن بحران کرونا خیلی رشد نخواهد داشت" و توضیح داد: رشد درتعداد نخواهد بود بلکه رشد از بابت مبالغی خواهد بود که به دلیل تورم به هزینه های درمان اضافه می شود.

رشیدی در پاسخ به این پرسش که "آیا  این موارد سبب کاهش سود عملیاتی شرکت های بیمه ای خواهد شد"، بیان کرد: سود عملیاتی شرکت های بیمه ای کم نخواهد شد زیرا تورم به وجود آمده بعضی از اعداد را با خودش تصحیح خواهد کرد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای