شناسه خبر : 10949

اعتبار بیمه راهنمایان گردشگری از محل منابع قانون هدفمندی یارانه‌ها تامین می‌شود.

به گزارش چابک‌آنلاین، علی‌اصغر مونسان ، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت:عنوان بیمه راهنمایان گردشگری به تعداد ۲هزار نفر از محل منابع قانون هدفمندی یارانه ها، در ردیف ۲۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۹ اضافه و طرح تملکی با عنوان مطالعه، احداث و تجهیز موزه منطقه ای فارس به اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال اضافه شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای