شناسه خبر : 10936

بیمه آسیا در سال ۱۳۹۸ با جذب ۱۹۳ نماینده حقیقی و حقوقی و ۹۴۷ نماینده بیمه‌های زندگی و راه اندازی۳۷ باجه و دفتر فرعی، نقش موثری در اشتغال‌زایی در کشور داشته است.

به گزارش چابک‌آنلاین، مدیریت امور نمایندگان و کارگزاران بیمه آسیا در گزارش سالانه خود از شبکه فروش بیمه آسیا در سال 1398 اعلام کرد: سال گذشته 311 تقاضای نمایندگی جنرال پذیرفته و به بیمه مرکزی معرفی شدند، که از این تعداد، به 171 نمایندگی حقیقی و 22 نمایندگی حقوقی مجوز فعالیت اعطا شد.

بنابر این گزارش، همچنین بیش از 1000 تقاضای نمایندگی بیمه های زندگی در قالب آیین نامه 96 شورای عالی بیمه، در سامانه بیمه آسیا ثبت گردیدکه از این تعداد، به 947 نماینده مجوز فعالیت در فروش بیمه های زندگی صادر شد.

این گزارش می افزاید، اعتبار برند بیمه آسیا به عنوان بزرگ ترین شرکت بیمه خصوصی، گستردگی فعالیت آن در اقصا نقاط کشور و جذابیت اقتصادی فعالیت در این شرکت، انگیزه افراد را برای اخذ نمایندگی از بیمه آسیا بسیار افزایش داده است و به همین دلیل، سالانه هزاران تقاضای نمایندگی در سراسر کشور ، به این شرکت ارسال می‌شود.

با این حال، با توجه به شاخص های بیمه آسیا و در راستای عمل به ضوابط و دستورالعمل های مربوطه و همچنین ظرفیت مناطق و استان ها، نسبت به جذب نمایندگان توانمند اقدام می شود.

این گزارش تصریح می کند، بدین ترتیب، بیمه آسیا در سال گذشته تنها در بخش توسعه شبکه فروش، با جذب 1140 نماینده، در افزایش اشتغال و توسعه کسب و کار در کشور، نقش تاثیرگذار خود را به نحو مطلوب به انجام رساند.

در ادامه این گزارش آمده است، اعطای مجوز به شرکت های نمایندگی برای راه اندازی37 باجه و دفتر نمایندگی، درجه بندی نمایندگان حقیقی و حقوقی، تمدید اعتبار پروانه 939 نمایندگی حقیقی و 50 نمایندگی حقوقی، و اعطای کد فعالیت به 155 کارگزاری حقیقی و 26 کارگزاری حقوقی از دیگر اقدامات مدیریت امور نمایندگان و کارگزاران بیمه آسیا در سال 1398 بوده است

ارسال نظر

خدمات بیمه ای