شناسه خبر : 10524

در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۴.۹۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما با افزایش ۱.۳۳ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه دی با افزایش ۵ درصد بوده است وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پاسارگاد با افزایش ۰.۲ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۲۳شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای