شناسه خبر : 10471

در آخرین روز کاری سال ۹۸ معاملات بورس تهران شاهد رشد اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با کاهش ۲.۶۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ما بود که ۰.۸۴ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با کاهش ۱.۹۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه آرمان بود که ۰.۴۳ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۱۸.۵۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه آسیا با افزایش ۱.۶۲ درصد بوده است. 

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه سینا با افزایش ۲.۹۳ درصد بوده است وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پاسارگاد با افزایش ۰.۱۸ درصد بوده است.

در روز جاری حجم خرید و فروش معاملات شرکت بیمه زندگی خاورمیانه یکسان بوده است.

در روز جاری از ۲۵ شرکت فعال در بورس و فرابورس۱۰شرکت قرمز پوش و ۱۴ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای