شناسه خبر : 10394

یک کارشناس صنعت بیمه اظهارکرد: شرکت‌های بیمه‌ای البرز و اتکایی امین شرکت‌های خوبی هستند و دولت هم به عنوان سهامدار این دو شرکت، دارایی با ارزش خود را با مقاومت واگذار می‌کند.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، عبداله رحیم لوی بنیس در گفت و گو با چابک‌آنلاین در خصوص تعلل سازمان خصوصی سازی در اعلام آگهی جدید برای واگذاری سهام دو شرکت بیمه البرز و اتکایی امین گفت: آن چیزی که اکنون مطرح است این است که این دو شرکت یک مقدار در ارزیابی قیمت، دریافتی های خودراجابه جا کرده اند.

این کارشناس صنعت بیمه بیان کرد:صنعت بیمه به صورت کلی به دلیل ذخائر و موارد دیگر مشکلات زیادی دارد که در حال حاضر نمی شود کاری برای آن انجام داد.

رحیم لوی بنیس با بیان اینکه بیمه مرکزی هیچ وقت در مسئله واگذری نقشی نداشته است ، گفت: ترجیح بیمه مرکزی به کارکردن با شرکت های دولتی است و دلیل آن هم اعمال حاکمیت بیشتردر شرکت های وابسته به دولت است به هرحال اشخاص به دنبال توسعه حوزه حاکمیت خود هستند.

وی افزود:روزهای باقی مانده سال روزهای خوبی برای واگذاری نبوده واگر قرار به واگذاری بود باید سه ماه پیش این اتفاق می افتاد زیرا سهامداران خرد رغبت چندانی به پرداخت پول در این کرسی مدیریتی بزرگ ندارند و شرکت های حقوقی هم به دلیل نزدیک بودن عید به دنبال تدارک منابع نقدینگی هستند.

رحیم لوی بنیس عنوان کرد: به طور معمول ترجیح مدیران این است که سهامداران خرد که هیچ نقشی در تصمیم گیری و اعمال نظارت در اجرا ندارند سهام شرکت آنها را خریداری کنند زیرا نقش آنها تنها آوردن پول است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای