شناسه خبر : 10368

مدیرعامل سابق شرکت بیمه البرز بیان کرد: ضریب نفوذ صنعت بیمه با وجود خدمات ارزنده‌ای که به جامعه ارائه می‌دهد پایین است و صنعت جذابی برای سرمایه‌گذاران بازار سرمایه نیست.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، سید رسول تاجدار در گفت وگو با چابک‌آنلاین گفت: محدودیت آیین نامه ای اولین عامل در سرمایه گذاری کم شرکت های بیمه ای در بازار سرمایه است، شرکت های بیمه ای به دلیل اینکه ریسک می پذیرند در تمامی دنیا موظف هستند که وجوه در اختیارخود را برای ایفای تعهدات آتی در جایی سرمایه گذاری کنند که قابلیت دسترسی آسان و فوری داشته باشد.

وی ادامه داد: این محدودیت نه تنها در ایران بلکه در تمام کشورهایی که صاحب صنعت بیمه هستند وجود دارد و در قالب آیین مصوب اجرا می شود که شرکت ها بی محابا به سمت سرمایه گذاریهای پرریسک که قابلیت نقد شوندگی پایین دارند نروند که شرکت های بیمه ای در ایران مشمول محدودیت آیین نامه 60 مصوب شورایعالی بیمه هستند.

مدیرعامل سابق شرکت بیمه البرز بیان کرد: عمده وجوه شرکت های بیمه ای به سمت بانک ها که قابلیت دسترسی دارند می رود هرچند که اخیرا در آیین نامه 90 این موضوع مطرح شده و شرکت های بیمه ای مقداری در سرمایه گذاری‌های بورسی آزادتر شده اند .

تاجدار تصریح کرد: مسئله بعدی این است که  شرکت های بیمه ای برخلاف خیلی از شرکت های سرمایه گذاری از ساختار نیروی انسانی متخصص قوی برخوردار نبودند البته در چند سال اخیر به این سمت رفته اند و از افراد تحصیل کرده جدید در زمینه سرمایه گذاری استفاده می کنند و در 5 سال گذشته سرمایه گذاریها در بخش بورسی به طور فزاینده ای افزایش یافته است.

وی افزود: حجم نقدینگی  که در اختیار شرکت های بیمه ای است بسیار پایین است به طور مثال شاید کل دارایی‌های شرکت های بیمه ای 72 هزار میلیارد تومان باشد که این در مقیاس اقتصاد کلان رقم بسیار ناچیزی است.

مدیرعامل سابق شرکت بیمه البرز تاکید کرد:  ازسهم صنعت بیمه در ضریب نفوذی که دارد (2.3 درصد) مشخص می شود که این صنعت سهم آنچنانی از تولید ناخالص داخلی ندارد باوجود خدمات ارزنده ای که می دهد، درسال 17 هزار کشته و 365 هزار مجروح جاده ای که 8 درصد آنها تا آخر عمر معلول می شوند و هزینه های آنها به جای آنکه بردوش دولت باشد بر دوش صنعت بیمه است را پوشش می دهد اما صنعت بیمه یک صنعت جذاب برای سرمایه گذاران نیست.

تاجدار اظهارکرد: رابطه صنعت بیمه با ارکان بیرون از صنعت در سالهای اخیر مقداری ترمیم شده است و در چندسال گذشته تعاملات خوبی با کمیسیون های مرتبط در مجلس شورای اسلامی مانند کمیسیون اقتصادی و اجتماعی برقرار شده است و باز در مقایسه با نظام بانکی ارتباطات صنعت بیمه بسیار ناچیز است.

وی ادامه داد: صنعت بیمه درحال سرمایه گذاری روی این مسئله است که ارتباطات درستی با بیرون از صنعت برقرار کند و به جایگاه واقعی خود برسد دلیل آنکه بانک ها سهم زیادی در مراودات و مبادلات با نهادهای ذی ربط دارند سهم نظام بانکی در اقتصاد کلان کشور است و بیش از 65 درصد اقتصاد کشور بانک محور است و همین موضوع قدرت مراودات بانک ها را بالا می برد.

مدیرعامل سابق شرکت بیمه البرز گفت: در ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده فعالیت بانک ها و بیمه ها تقریبا مشابه است اما بانک ها مشمول معافیت برارزش افزوده هستند ولی بیمه ها نیستند چنانچه نگاه بهتری به این قضیه می شد به دلیل اینکه فرهنگ بیمه در کشور ضعیف است  دولت و مجلس باید صنعت بیمه را معاف از مالیات برارزش افزوده می کردند تا ضریب نفوذ بیمه افزایش پیدا کند.

تاجدار در خصوص راه اندازی سامانه بدهکاران بزرگ در سنهاب گفت: این سامانه در سنهاب راه اندازی شده اما هنوز حالت اجبار پیدا نکرده یعنی در قالب آیین نامه مصوب نیست و تنها یک امکانی است که در سنهاب پیش بینی شده است ایده خوبی است اما یک الگویی باید برای آن تعریف شود که در قالب آن الگو منافع شرکت ها رعایت شود در آن‌صورت شرکت ها استقبال خواهند کرد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای