شناسه خبر : 10288

هزینه‌های درمانی ویروس کرونا برای تمامی بیمه‌شدگان قبل و جدید بیمه‌های جامع عمر و پس‌انداز بیمه آسیا تحت پوشش قرار می‌گیرد.

به گزارش چابک‌آنلاین، در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و به منظور ایجاد امنیت خاطر، هزینه های درمانی ویروس کرونا برای تمامی بیمه شدگان قبلی و جدید بیمه های جامع و عمر و پس انداز و جامع مهر اسیا که دارای پوشش امراض خاص باشند، بدون حق بیمه اضافی، معادل سرمایه امراض خاص تا سقف 500 میلیون ریال در طی دوره برگزاری جشنواره فروش بیمه های زندگی و تا پایان فروردین 1399 تحت پوشش قرار می گیرد.

بنابراین گزارش، این پوشش صرفاً به بیمه شدگان ارایه می شود و هزینه های درمانی ناشی از بیماری کرونا را به صورت غرامتی (هزینه ای) تحت پوشش قرار می دهد. همچنین دوره انتظار پوشش بیماری کرونا از تاریخ دریافت پوشش امراض خاص از شش ماه به سه ماه کاهش می یابد.

این گزارش می افزاید: در صورت فوت بیمه شده به علت بیماری کرونا، سرمایه فوت به همراه اندوخته روزشمار طبق جدول پیش بینی تعهدات به علاوه هزینه های درمانی ناشی از کرونا مطابق پوشش مذکور، به استفاده کننده قابل پرداخت است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای